Slag om de Grebbeberg

Naam:  Stichting Slag om de Grebbeberg RSIN nr 854048194
Namen bestuursleden: Joop van Beem penningmeester. Hans Brons voorzitter. Lex Mulder secretaris. Piet Hovestad pr.

Doelstellingen
De Stichting Slag om de Grebbeberg (KvKnummer 60761156) is in mei 2014 opgericht met als doel:

  1. Het bevorderen van de mogelijkheid om op een gepaste manier stil te staan bij en te herdenken hetgeen in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft plaatsgevonden op en rond de Grebbeberg te Rhenen en de gevolgen van de krijgshandelingen die toen plaatsvonden, door daarbij zoveel mogelijk lokale, regionale en landelijke organisaties te betrekken om zo een gevarieerd programma te creëeren met maximaal draagvlak;
  2. Voor de toekomst de ontstane samenwerking tussen organisaties te behouden en de infrastructuur te verstevigen opdat de cultuur van herdenken en gedenken en het Rhenense bevrijdingstoerisme blijvend op de kaart wordt gezet. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanschrijven van fondsen om bovenstaande doelstellingen financiëel mogelijk te maken.

Adres:
Stichting Slag om de Grebbeberg
Adres secretariaat:
De Stichtse Rand 37a
3911 JV  Rhenen

Download jaarstukken 2014 PDF document hier.

Download Jaarverslag 2015 PDF document hier.